Aksentijevic Forensics and Consulting, Ltd.

ICT procjene

Procjene su sustavno određivanje financijski izražene vrijednosti i značaja predmeta procjene unutar poslovnog sustava, korištenjem kriterija koji predstavljaju koherentan skup standarda. Procjene u upravljanju informatikom i telekomunikacijama pomažu rukovoditeljima planiranje ponuda, koncepata, alternativa i scenarija koji pomažu u donošenju odluka.

U prošlosti smo kreirali više novih i do tada nepostojećih metoda procjene: npr. kreirali smo elaborat procjene cijene koštanja razvoja računalne igre kojom je dokapitalizirano poduzeće i razvili smo izvornu metodologiju kojom smo procijenili cijenu zamjenskog integriranog poslovnog informacijskog sustava koji je poduzeće koristilo. Osobito smo se specijalizirali za procjene u ovom području, kao i ocjenjivanje realnog troška razvoja, operativnih troškova, ukupnog troška korištenja i povrata na inicijalnu investiciju.

Naše procjene pomogle su našim klijentima u ocjenjivanju prošlosti i donošenju odluka koje se odnose na budućnost.

Ponosimo se čimjenicom kako se naše znanje ne odnosi samo na organizaciju i informatičke i telekomunikacijske tehnologije već i na financije: za nas ICT nije samo tehnička disciplina već se radi o značajnoj investiciji u razvoj poslovanja. Naše procjene i revizije informatičkih sustava mogu Vam pomoći u razumijevanju kompleksnosti procesa u poduzeću, prevedenim u kvantitativne i financijske termine.