Aksentijevic Forensics and Consulting, Ltd.

Klijenti

Zbog povjerljivosti poslovnih odnosa, nismo u mogućnosti ići javno u detalje po pitanju popisa klijenata s kojima smo radili, no u slučaju Vašeg upita, rado ćemo Vas uputiti na poduzeća i osobe od kojih možete dobiti informacije o njihovom iskustvu u suradnji s nama. Surađivali smo s nizom klijenata, od fizičkih osoba, do velikih poduzeća. Navodimo samo vrste poslova koje smo obavljali za neke od njih.

KAZNENI SLUČAJEVI

(U svakom od navedenih slučajeva, obavljeno je potpuno vještačenje – forenzička analiza, uključujući ekstrakciju podataka, izvođenje zaključaka, kreiranje vještačkog nalaza i mišljenja i nastup na sudskoj raspravi uz usmeno davanje iskaza i odgovaranje na pitanja. Klijenti su u većini ovakvih slučajeva iz pravnog sustava, ali i fizičke osobe.)

 1. Vještačenje pohrane maloljetničke pornografije na računalnom sustavu i mreži
 2. Vještačenje krađe identiteta putem osobnog računala ili mreže (npr. „otimanjem“ računa elektroničke pošte ili u slučajevima pronevjere)
 3. Vještačenje računalnog sustava štedno kreditne banke (pronevjera novca korištenjem osobnog računala)
 4. Vještačenje baze podataka (slučaj krađe podataka iz postojećeg i otvaranja novog poduzeća)
 5. Vještačenje u slučaju krađe identiteta putem Facebooka
 6. Vještačenje baze podataka i aplikacije u slučaju krađe podataka i aplikacije od strane bivšeg zaposlenika
 7. Vještačenje vjerodostojnosti poruka elektroničke pošte i poslovne dokumentacije poduzeća (ugovori u štampanom obliku i pohranjeni u elektroničkom obliku)
 8. Vještačenje računalne prijevare (pronevjere): transfer sredstava s bankovnog računa poduzeća na privatni račun
 9. Vještačenje krađe podataka poduzeća od strane zaposlenika (slučaj nabave)
 10. Vještačenje prijevare zaposlenika korištenjem računala – utaja (manjak) novca u blagajni trgovačkog poduzeća
 11. Procjena lokacije mobilnog uređaja i uspostavljanja telefonskih poziva te slanja SMS poruka u kaznenom slučaju
 12. Vještačenje vjerodostojnosti poruka zatečenih na mobilnom telefonu koji je korišten za počinjenje kaznenog djela prijevare

PROCJENE

(U svakom od navedenih slučajeva, krajnji rezultat je formalni dokument, procjena, elaborat ili studija, koji su ključni za proces dokapitalizacije, likvidacije ili drugi sličan proces. Klijenti su obično pravne osobe.)

 1. Procjena vrijednosti digitalne fotografije (Zakon o autorskim i srodnim pravima)
 2. Procjena vrijednosti računalne opreme u elaboratima dokapitalizacije društva s ograničenom odgovornošću
 3. Procjena vrijednosti računalne opreme u elaboratu unosa u temeljni kapital društva s ograničenom odgovornošću, prilikom osnivanja
 4. Procjena svote utrošene na poslovanje informatičkog odjela u zadanom periodu uz procjenu razdiobe na investicijska ulaganja i operativne troškove
 5. Procjena vrijednosti računalne i mrežne opreme pri likvidaciji podružnice stranog poduzeća
 6. Izrada elaborata za dokapitalizaciju društva s ograničenom odgovornošću unošenjem vlastitog novo razvijenog računalnog softvera u temeljni kapital

IZVANSUDSKA VJEŠTAČENJA

 1. Vještačenje poslovnih informacijskih sustava (eng. „Integrated Business Information Systems“) – CRM, ERP, b2b, b2c, b2g
 2. Analiza zatečenog stanja informatičke i telekomunikacijske infrastrukture poduzeća
 3. Prijedlog optimizacije ugovora za informatičke i telekomunikacijske usluge
 4. Prijedlog razvoja funkcije informatike i telekomunikacija u budućnosti
 5. Vještačenje integriranog poslovnog informacijskog sustava – dostignuta razina implementacije i poštivanje ugovornih obaveza
 6. Vještačenje računalnog hardvera uređaja za mjerenje brzine vozila u procesu javne nabave
 7. Izoliranje dokaza: Kreiranje kopije tvrdog diska ili podataka, prema nalogu naručitelja vještačenja
 8. Vještačenje projektnog zadatka i ponuda pri izradi poslovnog informacijskog sustava poduzeća
 9. Vještačenje implementacije poslovnog informacijskog sustava maloprodaje
 10. Vještačenje vjerodostojnosti poruka elektroničke pošte razmijenjene između špediterskog poduzeća i klijenta

EDUKACIJA I TRENINZI

 1. Pružali smo jednodnevne i višednevne treninge i edukacijske seminare srednjem i vrhovnom rukovodstvu na temu upravljanja korporativnom informatikom, informacijskom i integralnom sigurnošću, vještačenjima u informatici i vezanoj sudskoj praksi.
 2. Educirali smo velike grupe studenata na fakultetima o modeliranju poslovnih procesa.
 3. Pružali smo treninge i seminare po narudžbi rukovoditeljima i specijalistima.

Naši klijenti su iz više zemalja u EMEA i CIS regijama.