Aksentijevic Forensics and Consulting, Ltd.

GDPR

lzjava o privatnosti

Dana 25.05.2018. godine stupa na snagu nova pravna regulativa o zaštiti osobnih podataka definirana kroz Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.4.2016 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i kroz hrvatski Zakon o zaštiti osobnih podataka. Cilj je postavljanje novih visokih standarda kod prikupljanja, čuvanja, obrade i dijeljenja osobnih podataka pojedinaca u cilju njihove bolje zaštite. Definiran je niz mjera kojima je precizno određeno tko, u koju svrhu i pod kojim uvjetima smije čuvati i koristiti osobne podatke drugih osoba. Pravo pojedinca da sam odlučuje kome će i u koju svrhu povjeriti svoje osobne podatke najveći je iskorak ove nove pravne regulative.

“Aksentijević vještačenje i savjetovanje, d.o.o.” u obavljanju svoje osnovne djelatnosti pružanja usluga može koristiti određene osobne podatke svojih klijenata.

Osobni podaci koje čuvamo i obrađujemo u obavljanju naše djelatnosti uvjetovani su zakonskim propisima vezanim uz sudska i izvansudska vještačenja i poslovno savjetovanje, te su nužni za reguliranje ugovornih odnosa sa našim klijentima. Druge osobne podatke osim tih ne obrađujemo.

S obzirom na prirodu naše djelatnosti koja je utemeljena na povjerljivim podacima koji zahtijevaju visok stupanj zaštite, kao i etičnosti kao jedan od osnovnih postulata vještačke i savjetničke struke u velikoj smo mjeri već zadovoljavali novu pravnu regulativu o zaštiti osobnih podataka. Naime, sukladno Pravilniku o stalnim sudskim vještacima, čl. 17., stalni sudski vještak dužan je čuvati kao tajnu sve ono što je saznao u obavljanju poslova stalnog sudskog vještaka.

Poučeni našim dugogodišnjim iskustvom u primjeni novih propisa u praksi i svjesni ozbiljnosti nove regulative posljednjih smo mjeseci proveli niz radnji kako bi postigli potpunu usklađenost do dana stupanja na snagu Uredbe.

Obavljena je detaljna revizija podataka i dokumenata i njihovih tokova, uzanci i postupaka korištenja, te sigurnosno-tehničkih mjera njihove zaštite.

Ovime Vas želimo upoznati sa Vašim pravima i informirati o procedurama i  tehničkim mjerama zaštite povezanim uz zaštitu osobnih podataka , a čiju  Vam primjenu “Aksentijević vještačenje i savjetovanje, d.o.o. “ jamči.

 1. Prikupljamo isključivo osobne podatke koji su nužno potrebni za obavljanje djelatnosti vještačenja i savjetovanja i reguliranje ugovornih odnosa sa Vama.
 2. Podatke koristimo isključivo za obavljanje poslova koje smo sa Vama ugovorili.
 3. Za sve manipulacije podacima imamo definirane točne procedure obrade i pohrane.
 4. U slučaju ugrožavanja sigurnosti podataka imamo točno definirani plan njihovog ponovnog osiguranja.
 5. Podatke čuvamo isključivo dok za time postoji potreba iii dok traje zakonska obaveza čuvanja.
 6. Podatke nikada ne ustupamo trećim osobama bez Vašeg izričitog zahtjeva.
 7. Informatički djelatnici koji brinu o sigurnosti naših računala su obvezani na poštivanje svih pravila Uredbe i Zakona, te na tretiranje podataka kao poslovne tajne.
 8. Vodimo detaljnu evidenciju svih Vaših osobnih podataka sa kojima raspolažemo.
 9. Svi dokumenti sa podacima su zaštićeni. Oni koji fizički postoje u papirnatom obliku čuvaju se zaključani, a oni u digitalnom obliku čuvaju se kodirani korištenjem 256 bitnog načina kodiranja.
 10. Obavlja se redovita izrada sigurnosnih kopija (backup) podataka na lokalnim računalima
 11. Računala na kojima se podaci obrađuju zaštićena su profesionalnim antivirusnim i antimalware programima.
 12. Računala na kojima se podaci obrađuju koriste vatrozid za zaštitu od neželjenih upada.
 13. Računala na kojima se podaci obrađuju zaštićena SU pristupnim lozinkama.
 14. Sve korištene lozinke su kompleksne i osmišljene prema sigurnosnim standardima IT struke.
 15. Prostor u kojem obavljamo djelatnost te čuvamo Vaše podatke fizički je dobro osiguran i sklopljena je polica osiguranja od štete.

Osobito bismo htjeli  skrenuti pažnju na Vaša zagarantirana prava u obradi osobnih podataka koje ste nam povjerili :

 1. Pravo na uvid koje Vaše osobne podatke čuvamo i za što ih koristimo.
 2. Pravo na dobivanje informacija o svim poduzetim sigurnosnim mjerama u svrhu čuvanja Vaših osobnih podataka.
 3. Pravo na prijenos osobnih podataka kod drugog subjekata.
 4. Pravo da u određenim okolnostima zatražite potpuno brisanje svojih osobnih podataka, tj. pravo na zaborav.
 5. Pravo da budete informirani o svakom događaju ugrožavanja sigurnosti Vaših podataka, a koje je ujedno i naša zakonska obaveza.

Navedena prava možete ostvariti kontaktirajući nas :

 1. Pozivom na broj telefona +385 91 555 95 95
 2. Slanjem zahtjeva na email adresu sasa.aksentijevic@aksentijevic-vjestacenje-savjetovanje.hr
 3. Slanjem zahtjeva na adresu: ‘Aksentijević vještačenje i savjetovanje’, d.o.o., Gornji Sroki 125a, 51216 Viškovo

Voditelj obrade

Saša Aksentijević, direktor