Aksentijevic Forensics and Consulting, Ltd.

Sudska vještačenja

Sudski vještaci su eksperti struke koji pružaju stručna mišljenja o zadanim temama sukladno zadatku vještačenja, pregledavaju dokaze, ocjenjuju činjenice (obično iz prošlosti) i prezentiraju ih u pisanom obliku, te odgovaraju na usmeno postavljena pitanja. Rad sudskih vještaka je važan dio svih sudskih postupanja a njihov ishod često ovisi o nalazima sudskih vještaka. Uključene stranke mogu zahtijevati od sudskih vještaka mišljenje o bilo kojem području ljudske djelatnosti osim prava.

Sudski vještaci u postupcima pred sudom obično su angažirani od strane sudaca i državnih odvjetnika, no mogu djelovati i kao dio tima obrane ili optuženja, odnosno u građanskim parnicama mogu biti angažirane od strane bilo koje uključene stranke.

Tehnički kontekst u informatici je vrlo kompliciran i ponekad teško razumljiv onima koji nisu predmetni stručnjaci, te je stoga ključno da su sudski vještaci sposobno prenijeti svoje mišljenje na jednostavan i logičan način. Vještačenje računalnih sustava, mreža i podataka obično dugo traje i vrlo je iscrpljujuće, a uključuje izolaciju podataka, interpretaciju činjenica i kreiranje pisanih izvješća koji se nazivaju vještački nalaz i mišljenje. Na kraju postupka vještačenja, vještaci su obični pozvani prezentirati svoj nalaz osobno u sudnici te odgovoriti na pitanja koja im mogu postaviti sve stranke uključene u postupak.

Ključna faza u vještačenju je definiranje njegovog zadatka. Vještaci se koncentriraju isključivo na zadatak vještačenja: njihova analiza i ekspertiza ne smije imati opseg manji niti širi od zadanog.

Naše dugogodišnje iskustvo u sudskim vještačenjima može pomoći našim klijentima i odvjetnicima u analizi njihove pozicije u procesu obrane ili optuživanja, ustanoviti činjenice ili poslužiti kao provjera drugih stručnih i vještačkih nalaza. Posjedujemo vrlo široko iskustvo rada u timovima orijentiranim na sudske procese (kako obrana, tako i optuživanje), te smo u mogućnosti isporučiti lako razumljive rezultate čak i u najkompleksnijim situacijama koje uključuju informatiku i telekomunikacije.

Pružali smo usluge sudskih vještačenja iz područja informatike i telekomunikacija kako u kaznenim slučajevima, tako i u građanskim parnicama i parnicama između poduzeća.