Aksentijevic Forensics and Consulting, Ltd.

Korporativno upravljanje

Ukoliko tek postavljate organizaciju Vašeg novog poduzeća ili reorganizirate postojeću poslovnu strukturu, možemo Vam pomoći u analizi poslovnih procesa, poravnanju kontrolnog i upravljačkog modela s poslovnim ciljevima i postavljenom vizijom razvoja informatike i telekomunikacija. Naš cilj je pomoći Vam definirati raspodjelu pravila i dužnosti između različitih dionika unutar poduzeća korištenjem modernog pristupa koji kombinira hijerarhijsku i matričnu organizaciju po potrebi, istovremeno reflektirajući kontekst unutar kojega poduzeće posluje, te primjenjive tržišne i regulatorne zahtjeve.

Posebnu pažnju pridajemo izbjegavanju konflikta interesa, preklapanja odgovornosti i osiguravanju sukladnosti sa zakonskim zahtjevima, najboljom raspoloživom praksom i potrebama za razvojem ljudskih resursa.

Smatramo da glavni pokretači razvoja poduzeća trebaju biti transparentnost i etičnost, te se povodimo za navedenim principima tijekom pružanja naših usluga.