Aksentijevic Forensics and Consulting, Ltd.

Ljudski resursi

Prema istraživanju iz sredine 2013. godine, trošak rada u poslovnoj funkciji informatike i telekomunikacija u poduzećima iznosi 31 % ukupnog troška informatike. Budući da su 75 % svih troškova informatike i telekomunikacija operativni troškovi a samo 25 % inovacije i investicijski troškovi, uspješna poduzeća ne tretiraju zaposlenike informatičkih odjela kao “potporno” ili “tehničko” osoblje, što je siguran put ka odljevu onih zaposlenika koji posjeduju značajne kompetencije koje mogu pomoći u transformaciji poduzeća i zadržavanju konkurentnosti. Informatika i telekomunikacije su pod najjačim utjecajem Moore-ovog zakona od svih poslovnih funkcija u poduzeću. Broj vrsta radnih mjesta u informatici i telekomunikacijama se povećava iz godine u godinu, a stari i uvriježeni sustavi kreiranja kompenzacijskih paketa utemeljeni na Hayovoj ljestvici ili nekom drugom Point Factor sustavu nisu primjenjivi u informatici i telekomunikacijama jer ne uzimaju u obzir problem nemogućnosti neposredne tržišne supstitucije.

Možemo Vam pomoći u klasifikaciji zaposlenika odjela informatike i telekomunikacije, određivanju opisa njihovog radnog mjesta, kreiranju planova razvija i treninga, sukladno EUCIP-ovom okviru ili onome koji ćemo izraditi posebno za Vas.