Aksentijevic Forensics and Consulting, Ltd.

Upravljanje informatikom

ICT Governance je pojam formaliziran u standardima i smjernicama koje definiraju upravljanje informatikom i telekomunikacijama u australskoj vladi, a koji je u zadnjem desetljeću postao prihvaćen širom svijeta. Dok se upravljanje informatikom bavi razvojem poslovnih aplikacija, vođenjem informatičkih projekata i isporukom informatičkih usluga, ICT Governance se proteže kroz cijelu upravljačku strukturu, od predsjednika Uprave nadalje, kroz Odbor za upravljanje korporativnom informatikom (obično se sastoji od člana Uprave za financije, informatiku i ostalih vrhovnih menadžera), sve do menadžera informatike i isporuke usluga.

Nažalost, upravljanje korporativnom informatikom je još uvijek slabo shvaćeno i tretirano kao pomoćna ili servisna funkcija u poduzećima. Informatika je često reaktivna i obrambena; ima operativnu važnost i služi kao potpora poslovanju. Naš je cilj pretvoriti informatiku u Vašim poduzećima u proaktivnu poslovnu funkciju s visokom strateškom važnošću, koja može pomoći rukovoditeljima u osiguravanju konkurentnosti poduzeća.

Teško je zamisliti uspješni ICT Governance ukoliko je poslovna funkcija informatike reaktivna. Kako bi se postigli ciljevi ICT Governance-a, možemo za Vas kreirati strateške analize okruženja, poslovnih ciljeva i kreirati primjenjive SWOT/BCG i PEST matrice i analize. Možemo Vam pomoći u izradi analize utjecaja na poslovanje, uvesti ključnu metriku i preporučiti kako poboljšati poslovne procese. U okviru ovoga, moguće je na zahtjev izraditi inventarski popis poslovnih aplikacija, hardvera, mrežne i tehničke infrastrukture, ljudskiih resursa, usluga, proračuna informatike, operativnih troškova i investicija. Naposljetku, kreirat ćemo Vam smjernice za kratkoročni, srednjeročni i dugoročni razvoj Vaših informatičkih i telekomunikacijskih sustava uključujući njihovu misiju, viziju, ciljeve, metriku, ciljeve kvalitete i razvoj informatičkih kadrova te kreirati proračunske zahtjeve uključujući pokazatelje poput ROI, IRR i TCO. Krajnji rezultat ove aktivnosti je kreiranje nacrta plana strateške informatike, kao glavnog alata uspješnog korporativnog upravljanja informatikom (ICT Governance).