Aksentijevic Forensics and Consulting, Ltd.

Integralna sigurnost

Funkcija integralne sigurnosti razmjerno je novi koncept u korporativnom upravljanju. Povećanje broja prijetnji koje mogu imati negativan utjecaj na poslovanje rezultiralo je u kreiranju nove “CxO” funkcije, one menadžera integralne sigunosti. Integralna se sigurnost bavi onim neželjenim ishodima koji mogu ugroziti otpornost i mogućnost opstanka poduzeća na tržištu.

Glavni cilj integralne sigurnosti je identifikacija i upravljanje takvim situacijama korištenjem preventivnih mjera u ranim fazama njihovog odvijanja.

Integralna sigurnost nadzire, upravlja i koordinira onim korporativnim funkcijama koje su zadužene za sigurnost poslovnih procesa i poslovni kontinuitet. Upravljanje integralnom sigurnošću zapravo je upravljanje portfeljem svih rizika po poslovne procese. Radi se o dinamičkoj aktivnosti čija se važnost, uloga i pozicija unutar organizacije miijenja s vremenom i razvojnošću odvijanja poslovne aktivnosti te promjenom okolnosti u okruženju poduzeća.

Rizici kojima upravlja integralna sigurnost su rizici po zaposlenike i intelektualni kapital, etiku i reputaciju, financijsku imovinu, informatičke sustave i telekomunikacije, logistički lanac, distribuciju i nabavu, fizičku sigurnost, zaštitu na radu i okoliš.

Neki procesi i usluge koje pruža poslovna funkcija integralna sigurnost su korporativna politika integralne sigurnosti, zaštita tehnologije i infrastrukture, upravljanje rizicima, upravljanje kontinuitetom poslovanja, oporavak od katastrofe i krizno upravljanje, forenzički postupci, vještačenja i interne istrake, transferi rizika i osiguranje, procjene rizika i testiranje planova kontinuiteta poslovanja, trening zaposlenika, provjere zaposlenika prije zapošljavanje, osiguranje sukladnosti sa zakonima, sigurnost rukovoditelja, odnosi s javnošću i državnim institucijama i mjere protiv industrijske špijunaže.

Bit će nam drago pomoći Vam uspostaviti sustav ili pomoći upravljati integralnom sigurnošću u Vašem poduzeću.