Aksentijevic Forensics and Consulting, Ltd.

Saša Aksentijević doktorirao iz područja poslovne ekonomije s disertacijom iz područja ekonomike informacijske sigurnosti

Vlasnik poduzeća Aksentijević vještačenje i savjetovanje, Saša Aksentijević, doktorirao je iz područja poslovne ekonomije.

Doktorski studij upisao je u ožujku 2010. godine. Tijekom prve dvije godine, položio je propisane ispite te napisao pristupne radove, izradio članke objavljene u znanstvenim časopisima, sudjelovao s radovima objavljenim u sedam zbornika znanstvenih konferencija i držao laboratorijske vježbe studentima. Tema i hipoteze su prihvaćeni od strane Povjerenstva u studenom 2012. godine. Istraživanje je obavljeno u prvom kvartalu 2013. godine a rezultati su prezentirani i prihvaćeni od strane Povjerenstva u rujnu 2013. godine.

Doktorska disertacija s naslovom “Ekonomski model održivoga upravljanja informacijskom sigurnošću u malim i srednjim poduzećima” obranjena je pred Povjerenstvom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 7. ožujka 2014. čime je Saša Aksentijević stekao znanstvenu titulu doktora znanosti iz društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika.