Aksentijevic Forensics and Consulting, Ltd.

Gotovi seminari

U mogućnosti smo ponuditi Vam gotove seminare i treninge u trajanju od pola do tri radna dana, ovisno o Vašim potrebama, sa sljedećim temama:

  1. Vještačenja u informatici i telekomunikacijama
  2. Kazneni postupci, sudska vještačenja i korporativna informatika
  3. Korporativno upravljanje informatikom (ICT governance)
  4. Kreiranje proračuna odjela informatike
  5. Integralna sigurnost (funkcija CSO)
  6. Informacijska sigurnost (funkcija CISO)
  7. Modeliranje poslovnih procesa (početni seminar)
  8. Razvoj ljudskih resursa u ICT sektoru