Aksentijevic Forensics and Consulting, Ltd.

Što je forenzika?

Forenzika je znanstvena metoda prikupljanja i pregledavanja informacija koje se odnose na neke događaje iz prošlosti. ICT forenzika je grana digitalne forenzike koja se odnosi na dokaze koji se mogu koristiti u pravosudnim postupcima, a koje je moguće naći na računalima, u računalnim mrežama i medijima za pohranu podataka.