Aksentijevic Forensics and Consulting, Ltd.

Tko je sudski vještak?

Sudski vještak (ekspert) je vrhunski stručnjak kojega odabire sud kako bi mu pomogao neovisnim i stručnim mišljenjem u skladu sa zadatkom vještačenja. Zainteresiranim strankama može pružati usluge vansudskih i preliminarnih vještačenja te konzultantske usluge.